Over de VVE

Over de Vereniging van Eigenaars

Wanneer u een appartement koopt wordt u eigenlijk eigenaar van een appartementsrecht en bent u van rechtswege automatisch lid van een vereniging van eigenaars. In dit geval is dat de Vereniging van Eigenaars Einsteindreef. Alle 121 eigenaren zijn lid van deze vereniging. De vereniging neemt beslissingen over het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Zulke gemeenschappelijke delen zijn bijvoorbeeld de gevel, de entree, het trappenhuis, de liftinstallatie, het dak, de tuin en de parkeerplaats.

Omdat een Vereniging van Eigenaars belangrijke beslissingen neemt, is het van belang dat zij goed functioneert. Om ervoor te zorgen dat de vereniging goed functioneert, moet een aantal zaken goed geregeld worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de administratie, het actueel houden van de verzekeringen (opstal-, glas-, en WA-verzekering) en een meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Het gebouw telt 121 woningen waardoor het belangrijk is dat bewoners rekening met elkaar houden. Een leidraad hiervoor is het huishoudelijk reglement dat door alle bewoners is goedgekeurd. Hierin staan allerlei regels beschreven die er aan bijdragen dat het met elkaar aangenaam wonen is.

De VvE Einsteindreef is een actieve en financieel gezonde vereniging. De maandelijkse servicekosten die iedere eigenaar betaalt worden voor twee doeleinden gebruikt. Ten eerste om verzekeringen, onderhoudscontracten en dagelijks onderhoud van te financieren. Ten tweede wordt hiermee een reservering aangelegd ten behoeve van toekomstig groot onderhoud op basis van de meerjarenonderhoudsplanning.

De vereniging belegt tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering. Hiervoor worden alle leden uitgenodigd. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en presenteert plannen voor het komende jaar. Tevens worden hier besluiten genomen waarvoor een, door het huishoudelijk reglement bepaald, minimaal aantal bewoners aanwezig dient te zijn.

Tot slot organiseren vrijwilligers ieder jaar op de eerste woensdag een nieuwjaarsborrel waar alle bewoners de gelegenheid hebben elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarnaast is er ’s zomers (mei t/m september) elke laatste vrijdag van de maand een burenborrel in de gezamenlijke tuin.

Bestuur:
Voor de administratieve zaken wordt gebruik gemaakt van Holland Huis VvE Beheer. Zij hebben ook de taak van voorzitter.
Zij krijgen input van de Raad van Toezicht, die uit 5 eigenaren bestaat.
Deze 5 personen verdelen de taken zoals onderhoud, secretariaat, penningmeesterschap en deze website.

Voor het huishoudelijk reglement, de splitsingsacte VvE Einsteindreef en alle andere stukken kunnen de eigenaren inloggen bij Twinq Portalen. Dit kan op de website van Holland Huis VvE Beheer door te klikken op inloggen ledensite (rechtsboven). Om op de site van Holland Huis VvE Beheer te komen kunt u op onderstaande link klikken:
Twinq Portalen

Bent u de inloggegevens kwijt, bel dan naar Holland Huis VvE Beheer 030 241 24 30 of mail naar beheer@hollandhuis.nl.